Vánoční prázdniny

Všem dětem, rodičům i přátelům přejeme úspěšný start do nového roku a těšíme se na shledání 3.1. 2019!