Žlutý kvítek

Paní učitelka Bc. Veronika Chromková            Paní učitelka Mgr. Markéta Sedláčková

V3                              M1

 

Asistentka pedagoga Kateřina Bělonohá

DSCN3633


Ve žlutém kvítku pracujeme Metodou dobrého startu. Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech.

Nositelem děje u této metody je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti, pro které jsou často návazné pohybové úkoly nezvládnutelné, jsou úspěšné, nabídneme-li jim hudební doprovod. Je to „pohyb zabalený v hudbě“.  Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. K zvládnutí grafického vzoru nestačí dítěti jen „rychlé oko“.  Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti.

Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše je budováno postupně. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.