Červený kvítek

Paní učitelka Hana Aubrechtová        Paní učitelka Mgr. Blanka Klemsová

H3                      B3

 

Paní asistentka Dita Machovcová


V červeném kvítku pracujeme Metodou dobrého startu. Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech.

Nositelem děje u této metody je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti, pro které jsou často návazné pohybové úkoly nezvládnutelné, jsou úspěšné, nabídneme-li jim hudební doprovod. Je to „pohyb zabalený v hudbě“.  Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. K zvládnutí grafického vzoru nestačí dítěti jen „rychlé oko“.  Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti.

Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky, motorická a senzomotorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše je budováno postupně. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.