Třídy

Škola má 2 třídy, v každé třídě je kapacita 10 dětí. Počet dětí v průběhu roku kolísá, je odvislý od věku, diagnoz, aktuální potřeby, atd.
Třídy jsou vybaveny standardním nábytkem pro předškolní děti. Zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku a je rozdělen tak, aby umožňoval dostatek pohybu pro hry, vzdělávání, stravování i odpočinek. U každé třídy je herní část, která se rovněž využívá k odpolednímu odpočinku. Součástí každé třídy je logopedická pracovna, ve které probíhá individuální logopedická péče dle konkrétních potřeb dítěte.