Přednáška na téma školní zralost

Proběhne v pondělí 18.2. 2019 od 15:00 hod. 

Přednáška je určena rodičům předškolních dětí, ale i ostatním, kteří se chtějí dozvědět něco o tom, jak by mělo být dítě připraveno na vstup do ZŠ a čemu se v případě potřeby věnovat. Zveme všechny rodiče i jejich známé, kteří mají zájem si přednášku Mgr. Mniazgové poslechnout.

V době přednášky můžete využít provozu MŠ.