Odklad školní docházky

Vážení rodiče,

pokud se chystáte ve školním roce 2020/2021 požádat o odklad školní docházky, je potřeba u zápisu doložit tyto dokumenty:

  • vyplněná žádost od rodičů (od školy, kam se chystáte)
  • odborné posouzení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • odborné posouzení pediatra nebo klinického psychologa