O naší školce

Mateřská škola je specializované pracoviště, které zajišťuje všestrannou péči dětem předškolního věku s narušenou, nedostatečně vyvinutou, či zanedbanou komunikační schopností.

Cílem péče je v maximální možné míře rozvinout schopnosti dětí a dosáhnout nejvyššího stupně socializace. Úpravu mluvní funkce nechápeme jako cíl, ale jako prostředek rozvoje osobnosti a jejich sociálních vztahů jako prevenci případných poruch sociálního chování. Kromě poslání běžné mateřské školy zajišťujeme i další specifické činnosti, směřující k rozvoji dítěte při respektování jeho jedinečnosti a individuálních možností.

 

Mš logopedická pracuje s dětmi podle školního vzdělávacího porogramu,  který je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího program pro předškolní vzdělávání, rozšířeného o individuální a kolektivní logopedickou péči.

Pokud dítě zcela nezvládne kompenzovat svůj logopedický problém, může v dalším vzdělávání pokračovat na ZŠ logopedické v Hradci Králové, kde má vytvořeny veškeré podmínky pro úplné odstranění řečové vady. Posléze může nastoupit na jskoukoliv běžnou základní školu. Více informací na www.zs-logopedicka.cz.

IMG_2365